Отчетно-изборно събрание на РУА

На 23 юни се проведе редовно отчетно-изборното събрание на Родителско-учителската асоциация на Американския колеж.  На него бяха представени годишен отчет за дейността на РУА и годишен финансов отчет. 

Беше отчетена по-добра информационна и координационна дейност на асоциацията в сравнение с изминали години, независимо че са необходими още много усилия, за да се включат по-голям брой родители в работата на асоциацията. Като успешни нови инициативи се откроиха и неформалните събирания за родители по випуски „На чаша вино”; надяваме се те да се превърнат в хубава и полезна традиция. Беше отчетена и подкрепата на РУА в честването на 150-годишнината от основаването на Американския колеж, както и за други традиционни инициативи, например участието във Фестивала на изкуствата.

След това събранието избра ново ръководство на РУА за учебната 2011-2012 г. За втори мандат като председател беше избран Георги Тодоров. Също за втори мандат като заместник-председател беше избран Йордан Йорданов. Секретар на РУА за следващия период ще бъде Камелия Кушлева, а ковчежник – Елена Чорбаджийска.  Благодарим на досегашните членове, Галя Станимирова и Снежина Атанасова. Успех на новото ръководство на РУА!

През новата учебна година дейността на РУА ще започне с участие в първия учебен ден на осмокласниците на 14 септември, където родителите на новите ученици ще имат възможност да се запознаят с асоциацията и да се регистрират като нейни членове. Първото събитие от инициативата „На чаша вино” ще се състои в Деня на отворените врати през м. октомври. За повече информация, следете интернет-страницата на колежа, а въпроси и коментари към РУА можете да изпращате на pta@acs.bg.

РУА благодари на ръководството на Американския колеж и по-специално на д-р Джонсън и г-жа Ангелова за тяхната подкрепа и отзивчивост към асоциацията през цялата година! Благодарим и на всички родители на настоящи и бивши ученици на колежа, които се включиха в инициативите на РУА през годината! Надяваме се да имаме още по-интересни събития през следващите години, за да направим училището на децата ни общност, желана от всички!

Весело лято на всички родители, учители и ученици! Очакваме ви отново през септември!

РУА на Американския колеж в София