Вълнуваща лекция за геномното редактиране

Представена от проф. Ван Бюрен от Университета на щата Мичиган

Домати, които могат да решат проблема с недостига на витамин D, възкръсващи растения след седмици или години без вода и ваксини от растителни източници са само някои от впечатляващите примери на проекти от сферата на генното редактиране, които професор Ван Бюрен представи по време на своята завладяваща лекция в Американския колеж в София на 29 септември пред ученици  и преподаватели от колежа и гостуващи столични училища. Лекцията се проведе в аудитория "Уитакър" и беше организирана в сътрудничество с Посолството на САЩ в България и АгроБиоИнститута.

Проф. Ван Бюрен дойде чак от Университета на щата Мичиган, за да говори пред тези, които ще имат задачата да решават проблемите на бъдещето за предизвикателствата, пред които е изправено човечеството и възможните решения чрез новите геномни техники. И той наистина привлече и запази внимание на младите учени през цялото време на едночасовата си лекция, последвана от сесия за въпроси и отговори, която можеше да продължи и още цял час, ако учениците не трябваше да се върнат към останалите си занятия.

Ето някои от най-важните послания от лекцията на проф. Ван Бюрен. Предвид прогнозата, според която световното население ще достигне 10 милиарда души до 2050 г. и обвързаната с това увеличена необходимост от храна, в комбинация с факта, че обработваемата земя и прясната вода са ограничени ресурси , устойчивото изхранване на нарастващото население ще изисква увеличаване на селскостопанската производителност и ефективност, намаляване на разхищението на храни и насърчаване на преобладаваща растителна диета. Тук на помощ може да дойде генното редактиране, което представлява добавяне, изтриване, изменяне или заменяне на ДНК в генома на даден организъм с цел създаване на желана характеристика. 

Оказва се, че генното редактиране съвсем не е нещо ново за човечеството. Хората са променяли генома на организмите от хилядолетия чрез опитомяването на животни и култивиране на растения, бавни процеси, които включват множество промени, включително негативни, през хилядолетията. Генното редактиране ни позволява да ускорим този процес и да внасяме прецизни промени за подобряване на културите. Но то е бавно, трудно и скъпо. В момента е доста трудно да се направят няколко редакции наведнъж в едно растение. Прогресът в сферите на роботиката, синтетичната биология, фенотипизацията и молекулната биология ще направят така, че геномното редактиране, което е с висока производителност, да създаде растения от следващо поколение, устойчиви към климатичните изменения. “Вълнуващо” казваше проф. Ван Бюрен отново и отново.

Тръгнахме си от лекцията безспорно по-добре информирани, с по-добро разбиране за предимствата и рисковете на новите геномни техники и по този начин окуражени пред техния потенциал да подобрят качеството на живота ни в бъдещето, което изглежда, е вече тук.