КЛУБ „МОДЕЛ ОБЕДИНЕНИ НАЦИИ” ВЗЕ УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ В ДЪБЛИН

Нашият Клуб „Модел Обединени Нации” взе участие в една от най-престижните младежки конференции „Модел ОН” в Европа. Конференцията се проведе между 28 март и 2 април. Домакин на събитието беше St Andrew’s College в Дъблин – институция с 25-годишен опит в организирането на подобни прояви.

Събитието привлече 600 делегати от Европа, САЩ, Азия и Африка. Нашите ученици бяха единствените представители на държава от Източна Европа. Колежът взе участие с две делегации, представящи на конференцията Швейцария и Нова Зеландия. Делегатите ни участваха активно в дебатите и в приемането на резолюциите по време на цялата конференция. Участието в тази инициатива не само даде на всички членове на Клуб „Модел Обединени Нации” ценен опит за бъдещото им университетско образование, но и постави начало на нови приятелства.