Онлайн регистрация за приемния изпит в колежа от 10 февруари до 4 март 2020 г.

От 10 февруари до 4 март 2020 г. кандидат-гимназистите и техните семейства ще могат да се регистрират онлайн за приемния изпит след 7. клас в Американския колеж в София. Изпитът ще се проведе в учебния комплекс на колежа в неделя, 22 март. 

В Американския колеж приемаме кандидати, които завършват 7. клас в годината на кандидатстването и имат успех не по-нисък от мн. добър 5,00.

Колежът приема 180 кандидати, завършили 7. клас и класирани въз основа на техните резултати от приемния изпит.  

След публикуване на резултатите, първите 110 момчета и 110 момичета получават покани за записване. Останалите класирани кандидати ще формират списък на резервите. Те могат да бъдат поканени, ако в края на срока на записване останат незаети места. При записване на кандидати от списъка на резервите се взема предвид техният резултат на изпита независимо от техния пол.

Изпитът се състои от кратко съчинение и тестова част и се провежда на български език. Съобразен е с очакваното развитие на учениците от 7. клас и за него не е необходима предварителна подготовка. Тестовата част носи 80% от крайната оценка, а съчинението - останалите 20%.

За да добиете представа какво да очаквате от изпита, разгледайте указанията, насоките, съветите и действителните примери от реални изпити от минали години в "Подготовка за приемния изпит" и следете страница Прием на ученици след 7. клас за допълнителна информация и инструкции.