Онлайн регистрация за приемния изпит в колежа след 7. клас от 08 до 24 февруари 2022 г.

От 8 до 24 февруари 2022 г. кандидат-гимназистите и техните семейства ще могат да се регистрират онлайн за приемния изпит след 7. клас в Американския колеж в София. Изпитът е насрочен за неделя, 20 март 2022 г. в учебния комплекс на колежа. Американският колеж в София е ангажиран да осигурява безопасна тестова среда за кандидатите и служителите и всички предписани COVID-19 мерки ще бъдат в сила и в учебния комплекс. 

Необходимите документи за регистрация са:

  • Оригинален ученически бележник, удостоверяващ, че ученикът е в седми клас и има успех най-малко мн. добър 5.00 от първия учебен срок;
  • За кандидати, идващи от училища с електронни дневници, справка за успех и хорариум през I учебен срок;
  • Актуална снимка на кандидата.

Такса за полагане на изпита: 60 лв.

Колежът приема 180 кандидати, завършили 7. клас и класирани въз основа на техните резултати от приемния изпит.  

След публикуване на резултатите, първите 110 момчета и 110 момичета получават покани за записване. Останалите класирани кандидати ще формират списък на резервите. Те могат да бъдат поканени, ако в края на срока на записване останат незаети места. При записване на кандидати от списъка на резервите се взема предвид техният резултат на изпита независимо от техния пол.

Изпитът се състои от кратко съчинение и тестова част и се провежда на български език. Тестовата част носи 80% от крайната оценка, а съчинението - останалите 20%. Съобразен е с очакваното развитие на учениците от 7. клас и за него не е необходима предварителна подготовка.  Колежът не организира подготвителни курсове и никога не е упълномощавал организации или отделни личности да се занимават с тази дейност.

За да добиете представа какво да очаквате от изпита, разгледайте указанията, насоките, съветите и действителните примери от реални изпити от минали години в "Подготовка за приемния изпит" и следете страница Прием на ученици след 7. клас за допълнителна информация и инструкции.