Удължена е регистрацията за приемния изпит в колежа 2020 г.

Крайният срок за регистрация за приемния изпит в Американския колеж след 7. клас е удължен до 16:30 ч. в сряда, 4 март 2020 г. Модулът за регистрация, както и допълнителна информация, ще намерите на нашия уебсайт, раздел Прием на български ученици след 7. клас. Пожелаваме успех на всички кандидат-гимназисти!