Медицинска терапия с частици и участието на Клуба по физика на елементарните частици в Майсторския клас по терапия с частици 2023 г. на CERN, Швейцария

Едно от най-важните приложения на физиката на елементарните частици е в медицината: лечението на злокачествени тумори включва насочване на гама лъчение или поток от частици (протони, електрони, позитрони) към злокачествения тумор.

Физика на елементарните частици се преподава само в рамките на няколко урока в гимназиите, а учебната програма не включва задълбочен преглед на медицинската физика. Ето защо ние от Американския колеж в София се стараем да даваме възможност на нашите ученици да се запознават с някои практики, както и да се докосват до идеи и научни постижения в областта на медицинската физика.

На 10.02.2023 г. учениците Ема Янева 10/3, Валерия Топалова 8/6, Людмила Кънева 10/3, Йоана Илчева 11/3, Десислава Маркова 11/4, Мерием Ферева 11/3, Яна Бонева 11/4, Самуил Димитров 8/2, Калина Дунчева 12/7, Владислав Начев 9/1 от клуб Физика по физика на елементарните частици взеха участие в Майсторския клас по терапия с частици 2023, организиран от IPOGG (CERN), Българска академия на науките и Софийски университет. 

Събитието се проведе с любезното гостоприемство на София Тех Парк.

Учениците от няколко града и училища в София изслушаха интригуващата лекция за използването на лъчи за лечение на рак на проф. Леандър Литов (СУ, CERN), запознаха се с Центъра за виртуална терапия с частици ENLIGHT и участваха в практическа сесия по използване на специализирания софтуер, ръководена от доц. Борислав Павлов (СУ, CERN). След това учениците имаха възможност да направят виртуално посещение на детектора ALICE, благодарение на г-жа Деспина Хацифотиаду, която ни отведе на повече от 50 м под земята и ни показа съоръженията на експеримента.

Следобед учениците работиха по практическа задача, използвайки данни от експеримента ALICE.

Последната част от майсторския клас включваше видеоконференция с ученици-участници от други страни, забавна игра Кahoot и обобщена дискусия на резултатите от данните, направена от няколко учени от CERN.

В края на деня всички ученици бяха уморени, но доволни и вдъхновени от всичко, което бяха научили и най-вече от възможността да се срещнат и разговарят с учени в областта на физиката на елементарните частици и високите енергии.

Силвия Русева, Ръководител на клуба “Физика на елементарните частици”

Ето някои снимки от събитието: