Чудесно представяне на колежаните от Клуб Модел "Обединени нации" във Франкфурт

От д-р Зорница Семкова, ръководител на клуба

Аплодисменти за колежаните от клуб Модел "Обединени нации" за невероятното им представяне на международната конференция MainMUN в Гьоте университет, Франкфурт на Майн!

14 бяха представителите на клуба и колежа на 19-ата международна конференция MainMUN във Франкфурт, Германия от 21 до 25 февруари, където водени от преподавателките от колежа д-р Зорница Семкова и Елена Аначкова '11, те работиха с още 300 други делегати от Европа, Азия и Северна Америка. По-голямата част от участниците бяха студенти от университет, включително докторанти. Независимо от това нашите ученици се представиха изключително добре във всичките комисии, в които бяха разпределени. Колежаните представляваха Франция и Беларус и работиха в Общото събрание на ООН, Срещата на върха на министрите на външните работи, Комитета за превенция на престъпността и наказателно правосъдие, Арктическия съвет, Международната агенция за атомна енергия, Икономическия и социален съвет на ООН и Съвета за сигурност и обсъждаха редица въпроси, сред които "Предотвратяване на конфликти и насърчаване на стабилността в нестабилни държави", "Достъп до правосъдие за уязвими групи", "Вътрешно разселване", "Незаконна търговия с наркотици", "Устойчиво използване на атомната енергия", "Положението в Судан и Йемен" и др.

В духа на насърчаване на сътрудничеството, многообразието и приобщаването вместо съревнованието, организаторите на конференцията обявиха, че няма да присъждат награди. Горди сме да споделим, че делегатите от колежа бяха сред основните спонсори на всички приети резолюции и едни от най-активните участници в конференцията.

Част от групата успя да вмъкне в натоварения си график и посещение на Европейската централна банка, където научиха много за нейното функциониране и отговорности.

Специални благодарности на нашите домакини от университета Гьоте, които смело се справиха с всички тънкости на провеждането на събитие от такъв мащаб, както ина ръководството на колежа, чиято подкрепа направи посещението възможно.