Ръчно изработени съзвездия

Учебният процес в Американския колеж в София не се изчерпва с теоретичните знания, които учениците придобиват в класната стая. През тази седмица в час по астрономия дванайсетокласниците изработиха свои собствени светещи модели на съзвездие по избор. 

Сглобяването на звездните комплекти  (LED Constellation Kit Maker Activity ) в Ученическия институт за компютърни иновации и производства (SCIFI) е дейност по "правене" (от англ. - maker) и е част от иновативния образователен подход в Американския колеж. Тя подпомага учениците в развиването на практически умения и опит в боравенето с различни инструменти. Учителят по физика и астрономия Крисчън Йънгс и управителят на SCIFI Дейвид Йорданов бяха положили допъллнителни усилия в предварителната подготовка на необходимите материали, проекти и дейности. В края на часа колежаните взеха със себе си своите проекти, които вече блестят в стаите им у дома.