АМЕРИКАНСКИ КОЛЕЖ В СОФИЯ, ПРИЕМЕН ИЗПИТ 2023

БРОЙ НА НЕЗАЕТИТЕ МЕСТА КЪМ 13.07.2023

Уважаеми кандидати,

Към 13.07.2023 г. остават 20 (двадесет) незаети места. 

От 14.07.2023 г. Американският колеж кани за записване кандидатите с резултат от 57.49% до 54.80%. Документите за записване могат да бъдат получени от 11:00 до 16:30 часа. 

ПРИ НАЛИЧИЕ НА ОСТАВАЩИ СВОБОДНИ МЕСТА, НА 18.07.2023 Г. В 17:00 ЧАСА ЩЕ БЪДЕ ПУБЛИКУВАНА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ.