АМЕРИКАНСКИ КОЛЕЖ В СОФИЯ ПРИЕМЕН ИЗПИТ 2022

Завърши процедурата по прием 2022

Уважаеми кандидати,

Към 19 юли, 2022 г. всички места, обявени за прием на ученици от Випуск 2027 са запълнени.

С това Американският колеж завършва процедурата по прием 2022.

Пожелаваме на всички весело лято!