АМЕРИКАНСКИ КОЛЕЖ В СОФИЯ

ПРИЕМЕН ИЗПИТ 2019

БРОЙ НА НЕЗАЕТИТЕ МЕСТА КЪМ 12.07.2019

 

Уважаеми кандидати,

Към 12.07.2019 г.  остават 17 (седемнадесет) незаети места.

От 15.07.2019 г. Американският колеж кани за записване кандидатите с резултат от 43.99% до 42.34%. Документите за записване могат да бъдат получени от 10:00 до 17:00.


ПРИ НАЛИЧИЕ НА ОСТАВАЩИ СВОБОДНИ МЕСТА, НА 17.07. 2019 Г. В 17:00 ЩЕ БЪДЕ ПУБЛИКУВАНА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ.