Колежани начело на Олимпиадата по информационни технологии

От д-р Паулина Тодорова и д-р Росица Тодорова

Димитър Жеков, 12 клас
Момчил Колев, 12 клас и Калоян Димитров, 11 клас

Трима ученици от Американския колеж се представиха блестящо на областния кръг на Олимпиадата по информационни технологии, която се проведе на 2 март 2024 г. и заеха челни места в категорията за ученици от 11-12 клас. Димитър Жеков (12/9) участва с проекта „Учи-Биб“ в направление „Разпределени приложения“, а Kалоян Димитров (11) и Момчил Колев (12) участваха като екип с проект, който представлява 3D-принтиран четирикрак робот в направление „Съвременни системи за визуална информация“ и „Големи обеми от данни" (Big Data). Проектът на Димитър Жеков с ръководител д-р Паулина Тодорова, се класира на 3 място в направление Разпределени приложения с 89 точки. В направление "Големи обеми от данни" (Big Data) проектът на Kалоян Димитров и Момчил Колев с ръководител д-р Росица Тодорова,  се класира на първо място с 93 точки. Честито на екипите и техните ръководители!

7-8 месеца отнема на Димитър Жеков да изработи “Учи-Биб”, иновативна библиотечна  система за каталогизиране. Системата, предназначена за ученици, учители и библиотекари, предлага лесен достъп до образователни ресурси и книги и улеснява работата на библиотекарите. Димитър споделя, че  целта на “Учи-Биб” е да обогати учебното преживяване и да стимулира любознанието.“ Системата е разработена с използването на широк набор от уеб технологии. Базата данни e базирана на PostgreSQL, бекендът е създаден с Java и Spring Boot с цел гъвкавост и бърза обработка. Търсенето на информация и анализите са реализирани с използване на ElasticSearch, Logstash и Kibana. Фронтендът е разработен с Angular и TypeScript. Системата е контейнеризирана с използване на Docker, за да се улесни бъдещото публикуване и разпространение на приложението. Управление на идентификацията е реализирано чрез интегриране на Keycloak за сигурност.  Димитър е в профил „Хардуер и софтуер“ към катедра „Компютърни науки“ e президент на Full-Stack Software Engineering Club и всяка сряда след училище работи системно и упорито с членовете на клуба освен за създаването на библиотечната система и за реализирането на софтуер, свързан с намирането на цитати от книги чрез изкуствен интелект. Димитър е ентусиаст на тема компютри и по-конкретно се интересува от цялостни софтуерни решения и изкуствен интелект, като участва в научната конференция „УчИ-БАН“ с проект върху дълбоки невронни мрежи. В допълнение във Full-Stack Software Engineering клуба, със спонсори д-р Паулина Тодорова и д-р Росица Тодорова, той преподава материал (SQL, React, SpringBoot, Docker и др.), който е полезен за реализацията на членовете на клуба като софтуерни разработчици. Материалът допълва изученото на учениците от 11 и 12 клас профил с компютърни науки и разширява техните знания и практика.

Калоян Димитров и Момчил Колев разработват 3D-принтиран четирикрак робот, чиято задача е да патрулира горите, за да се бори с незаконната сеч и горските пожари, както и да служи като платформа за образование и научни разработки в сферата на роботиката и изкуствения интелект. Роботът може да преодолява трудни терени, да докладва пожари и да залови нарушители с помощта на лицево разпознаване. Възможно е да се програмира директно от потребителския интерфейс визуално (подобно на Scratch) или текстово на езика Python. Роботът е тих и с издръжливост на батерията няколко часа, като това му позволява ефективно да наблюдава горите, без да влияе неблагоприятно на фауната там. Роботът е и перфектната платформа за обучение на всякакво ниво в роботиката и изкуствения интелект. Подходящ е както за малки деца, правещи своите първи стъпки в роботиката с визуално програмиране, за които роботът би представлявал нагледно и увлекателно въведение в сферата, така и за научни изследователи, които могат да се възползват от достъпна платформа за изпробване на сложни алгоритми и изкуствен интелект директно на крайно устройство. Благодарение на любителската електроника и 3D принтирането, които Калоян и Момчил използват, роботът е на достъпна цена и по този начин идеален за използване в голям мащаб, както е нужно за ефективното патрулиране на горите. Това го прави и достъпен за образователни институции от по-слабо развити региони.

След отличното представяне на колежаните на олимпиадата по информационни технологии предстои класирането, когато Националната комисия публикува на сайта на олимпиадата списък на допуснатите до националния кръг проекти. 

Поздравяваме колежаните и техните преподаватели и им пожелаваме успех!