Приемният изпит в колежа е насрочен за 31 май 2020 г.

С оглед промените в графика за седмокласниците в български училища за остатъка от учебната година поради Ковид-19 пандемия, Американският колеж в София насрочи приемния изпит за български ученици в 7. клас за неделя, 31 май 2020 г.

Регистрационният номер, който кандидатите са получили при подаване на своята информация, продължава да важи и от тях не се очакват никакви допълнителни действия. Колежът е в редовна кореспонденция с кандидатите и техните семейства и своевременно им предоставя информация, касаеща приемния изпит.

Желаем на всички тях здраве и успех и нямаме търпение да се видим в учебния комплекс в края на м. май.