Промени в Академичния календар

Последна редакция - 14 март 2011 г.

Моля, посетете Академичния календар, за да се запознаете с актуалната му версия.

Последни промени:

- 20 април - Семинари за професионална квалификация на преподавателите (ден с намалени учебни занятия)

- 17 май - Държавни зрелостни изпити (неучебен ден)