Уведомление за защита и неприкосновеност на личните данни на кандидати за обучение в Американския колеж в София след завършен 7. клас