Благодарим за интереса към Американски колеж в София. Онлайн регистрацията за приемния изпит след 7. клас вече приключи.