2021/2022
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
21/22
20/21
19/20
18/19
17/18

Дарения по категории - 2021/2022

Брой дарители - завършили

Процент дарили по випуски - 2021/2022

Дарения по випуск - 2021/2022