2022/2023
2021/2022
2020/2021
2019/2020
2018/2019
22/23
21/22
20/21
19/20
18/19

Дарения по категории - 2022/2023

Брой дарители - завършили

Процент дарили по випуски - 2022/2023

Дарения по випуск - 2022/2023