2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
18/19
17/18
16/17
15/16
14/15

Дарения по категории - 2018/2019

Брой дарители - завършили

Процент дарили по випуски - 2018/2019

Дарения по випуск - 2018/2019