Английски и наука

През втория срок на учебната 2019-20 година ще имаме сутрешна група на курса Английски и наука в  петък от 9:00 ч. до 12:30 ч. Курсът ще започне на 7 февруари и ще продължи до 22 май 2020 г. Подходящ е за деца на възраст от 8 до 11 години. 

РЕГИСТРАЦИЯТА Е ОТВОРЕНА.
Свържете се с нас за повече информация и определяне дата за тест за входящо ниво.  

"Английски и наука" е курс, разработен на базата на успешния опит на нашите ваканционни програми. Обучението по английски е по-забавно, когато се провежда на открито или в комбинация с науката. Част от курса е посветена на придобиването на нови езикови умения и цели да научи децата да четат и пишат, да обогатят речника си, да подобрят комуникационните си умения и да се потопят изцяло в англоговорящата среда.  Останалите часове са посветени на усвояването на вече придобитите езикови умения с помощта на науката. Изследователската среда е доказано най-богатата в общуването. Това прави уроците ни по наука идеално място за успешно усвояване на придобитите познания по английски. Науките осигуряват широк набор от умения и знания, които са от съществено значение за развитието на общата култура на децата. Проектите и изследователската работа насърчават концептуалното мислене, помагат на децата да разширяват идеите си, насърчават ги да използват въпроси от отворен тип и осигуряват напредък в езика.  Писмените знания се затвърждават с подготвяне на проекти. Благословен с богата на екосистеми околна среда, Американският колеж в София е идеалното място за изследване на природата и заобикалящата ни среда. Тук естествено се проявяват удивлението и откривателството у децата. 

За кого е подходящ този курс?
Този курс е предназначен за деца на възраст 5-11 години. 
В момента имаме 4 нива в този крус. По-малките деца, на възраст от 5 до 7 години с ограничени познания по английски език, започват изучаването на езика с начален курс, съответстващ на pre A1 от Общата европейска езикова рамка (ЕОЕР).

Курсът предлага и групи за по-големи деца - на 8 и повече години, които са усвоили основни комуникативни умения. Те покриват материал от ниво A1 (ЕОЕР).

Основният критерий за разпределяне на децата в групите е нивото на владеене на езика.

Групи
Малки изследователи: 5 - 7 години
Големи изследователи: на 8+ години

Продължителност на курса:

2 модула от 60 академични часа или 120 академични часа годишно

График
Преподавателите в екипа са висококвалифицирани учители - български учител по английски език и учител с роден английски език.  Занятията се провеждат в Американския колеж в София в сряда от 13:30 до 17:00 часа през цялата учебна година и в петък от 9:00 до 12:30 часа през втория учебен срок (7 февруари – 22 май 2020 г.).

Цени в лева

Редовна регистрация

Цена на модул

1050

Цена на целия курс

1890

Отстъпка за 2-ри и 3-ти член на семейството

10%

*Всички цени са с включен ДДС


Ползи от курса
Потапяйки се в забавна и творческа англоговоряща среда, с течение на времето децата изграждат езикови умения.  Те участват в изследователски пътешествия в нашия вековен парк, където научават думи и фрази, свързани с природата и заобикалящата ни среда. Учител с майчин английски език обучава децата да общуват ефективно и уверено в ежедневните ситуации. В зависимост от възрастта им те започват да четат или подобряват своите умения за четене и писане, надграждат речника си по различни теми и имат шанса да работят изцяло на английски език.