Academic Skills

Този курс е предназначен за ученици, които желаят да продължат образованието си на английски език. С помощта на опитни преподаватели, този курс помага на учениците да изградят академичните умения, необходими за успешно представяне в най-добрите училища и университети с програми на английски. До края на курса учениците ще са усъвършенствали уменията си за писане и говорене и ще се чувстват по-подготвени да отговарят на изискванията на висшите училища. Учебният материал се фокусира върху следните умения: критичен анализ на текстове; самостоятелно писане; синтез, последователност и точност на писмения и устния език; увереност в представянето на аргументи пред аудитория; изследване и анализ; изразяване на мнение за работата на другите.

За кого е подходящ този курс?
Курсът е предназначен за тийнейджъри (13 - 17 години), които желаят да продължат обучението си на английски език с минимално ниво B2.

Групи

Минимален брой ученици - 5. Максимален брой ученици в клас - 12

Продължителност на курса
2 модула по 90 академични часа или 180 академични часа годишно

График
Преподавателите в екипа са висококвалифицирани учители - български учител по английски език и учител с майчин британски английски език. Занятията се провеждат в Американския колеж в София в събота от 14:00 дo 18:30 ч.

Цени

Цена на един модул 1250 лв.
Цена на целия курс 2200 лв.
Отстъпка за втори член от семейството 10%

*Всички цени са с ДДС.

Ползи от курса
Този курс помага на учениците да изградят академични умения, необходими за успешното им представяне в най-добрите училища и университети с програми на английски език.