Academic Skills

Този курс е предназначен за ученици, които желаят да продължат образованието си чужбина в англоезични програми, да придобият необходимото ниво за сертификатни изпити или като цяло да придобият академично ниво на владеене на езика. С помощта на опитни преподаватели, този курс помага на учениците да изградят академичните умения, необходими за успешно представяне в най-добрите училища и университети с програми на английски. В рамките на курса учениците усъвършенстват уменията си за писане и говорене и в края ще се чувстват по-подготвени да отговарят на изискванията на висшите училища. Учебният материал се фокусира върху следните умения: критичен анализ на текстове; самостоятелно писане; синтез, последователност и точност на писмения и устния език; увереност в представянето на аргументи пред аудитория; изследване и анализ; изразяване на мнение за работата на другите.

За кого е подходящ този курс? За тийнейджъри на възраст 15+ до 18 години с минимално ниво B2.

Продължителност и график: 

  • 2 модула по 90 академични часа всеки или 180 академични часа годишно.
  • Събота - 14:00ч. - 18:40ч. 
    • Модул 1: 14 октомври 2023 - 17 февруари 2024
    • Модул 2: 24 февруари 2024 - 29 юни 2024

Ползи от курса:

Този курс помага на учениците да изградят академични умения, необходими за успешното им представяне в най-добрите училища и университети с програми на английски език.

Ранна цена за модул 1730 лв
Ранна цена за модул 1 и модул 2 3100 лв
Редовна цена за модул 1880 лв
Редовна цена за модул 1 и модул 2 3380 лв

* Цените за ранна регистрация са валидни до 15 септември 2023г.
** Всички цени са с включено ДДС
*** Отстъпки (един курсист може да се възползва от не повече от една отстъпка)

  • 10% за второ и трето дете от същото семейство
  • Курсисти от учебната 2022-2023 година могат да се възползват от цените за ранна регистрация през цялата 2023-2024 учебна година