Academic Skills

ACADEMIC SKILLS

Този курс е предназначен за ученици, които желаят да продължат образованието си чужбина в англоезични програми. С помощта на опитни преподаватели, този курс помага на учениците да изградят академичните умения, необходими за успешно представяне в най-добрите училища и университети с програми на английски. В рамките на курса учениците усъвършенстват уменията си за писане и говорене и в края ще се чувстват по-подготвени да отговарят на изискванията на висшите училища. Учебният материал се фокусира върху следните умения: критичен анализ на текстове; самостоятелно писане; синтез, последователност и точност на писмения и устния език; увереност в представянето на аргументи пред аудитория; изследване и анализ; изразяване на мнение за работата на другите.

За кого е подходящ този курс?
Курсът е предназначен за тийнейджъри (13 - 18 години) с минимално ниво B2, които желаят да продължат обучението си на английски език.

Групи
Минимален брой ученици - 6. Максимален брой ученици в клас - 12

Продължителност на курса
2 модула по 90 академични часа или 180 академични часа годишно
Един модул се равнява на един учебен срок и има 15 занятия по 6 учебни часа на ден.
1-ви модул: 1 октомври 2022 г. – 28 януари 202 г.
2-ри модул: 11 февруари – 24 юни 2023 г. 

График
Преподавателите в екипа са висококвалифицирани учители по английски език. Занятията се провеждат в Американския колеж в София в събота от 14:00 дo 18:40 ч.

Цени в лева

Цени за ранна регистрация
(валидни до 16 септември 2022 г.)

Ранна цена на модул

1450

Ранна цена на целия курс

2610

Отстъпка за 2-ри 4 3-ти член на семейството

10%

Цени редовна регистрация

Цена на модул

1600

Цена на целия курс

2900

Отстъпка за 2-ри 4 3-ти член на семейството

10%

*Всички цени са с включен ДДС

Ползи от курса
Този курс помага на учениците да изградят академични умения, необходими за успешното им представяне в най-добрите училища и университети с програми на английски език.