Информация за провеждане на поправителни, приравнителни и изпити за промяна на годишна оценка

I. Поправителни изпити:

 

  1. Юлска сесия

Учебен предмет

Дата

Начален час

Продължителност

Място

1

Математика за 8. клас

07.07.2022 г.

9:30 ч.

3 часа

Изпитна зала

2

Биология и здравно образование за 9. клас

07.07.2022 г.

9:30 ч.

3 часа

Изпитна зала

3

Математика за 10. клас

07.07.2022 г.

9:30 ч.

3 часа

Изпитна зала

4

Гражданско образование за 11. клас

07.07.2022 г.

9:30 ч.

3 часа

Изпитна зала

5

Испански език за 11. клас

а) първа част – писмен

б) втора част - устен

 

11.07.2022 г.

11.07.2022 г.

 

9:00 ч.

12:00 ч.

 

2 часа и 30 мин.

30 мин.

 

Изпитна зала

Изпитна зала

6

Математика (профилирана подготовка, модул 1 и модул 2) за 11. клас

 

 

08.07.2022 г.

 

 

9:30 ч.

 

 

80 мин.

 

 

Изпитна зала

7

Математика (профилирана подготовка, модул 2) за 11. клас

 

 

08.07.2022 г.

 

 

9:30 ч.

 

 

40 мин.

 

 

Изпитна зала

8

Информатика (профилирана подготовка, модул 2) за 11. клас

 а) първа част – писмен

б) втора част - практически

 

 

 

13.07.2022 г.

13.07.2022 г.

 

 

 

 

9:30 ч.

 

 

 

 

40 мин.

 

 

 

 

Sci Fi Институт

 

 

  1. Септемврийска сесия

Учебен предмет

Дата

Начален час

Продължителност

Място

1

Математика за 8. клас

05.09.2022 г.

9:30 ч.

3 часа

Изпитна зала

2

Биология и здравно образование за 9. клас

05.09.2022 г.

9:30 ч.

3 часа

Изпитна зала

3

Математика за 10. клас

05.09.2022 г.

9:30 ч.

3 часа

Изпитна зала

4

Гражданско образование за 11. клас

05.09.2022 г.

9:30 ч.

3 часа

Изпитна зала

5

Испански език за 11. клас

а) първа част – писмен

б) втора част - устен

 

07.09.2022 г.

07.09.2022 г.

 

9:30 ч.

12:30 ч.

 

2 часа и 30 мин.

30 мин.

 

Изпитна зала

Изпитна зала

6

Математика (профилирана подготовка, модул 1 и модул 2) за 11. клас

 

 

08.09.2022 г.

 

 

9:30 ч.

 

 

80 мин.

 

 

Изпитна зала

7

Математика (профилирана подготовка, модул 2) за 11. клас

 

 

08.09.2022 г.

 

 

9:30 ч.

 

 

40 мин.

 

 

Изпитна зала

8

Информатика (профилирана подготовка, модул 2) за 11. клас

 а) първа част – писмен

б) втора част - практически

 

 

 

05.09.2022 г.

05.09.2022 г.

 

 

 

 

9:30 ч.

 

 

 

 

40 мин.

 

 

 

 

Sci Fi Институт

 

 

II. Изпити за промяна на годишна оценка

 

Учебен предмет

Дата

Начален час

Продължителност

Място

1

Информатика (профилирана подготовка, модул 1) за 11. клас

а) първа част – писмен

б) втора част – практически

 

 

 

07.07.2022 г.

07.07.2022 г.

 

 

 

 

9:30 ч.

 

 

 

 

40 мин.

 

 

 

 

Sci Fi Институт

2

Информатика (профилирана подготовка, модул 1 и модул 2) за 11. клас

а) първа част – писмен

б) втора част – практически

 

 

 

 

07.07.2022 г.

07.07.2022 г.

 

 

 

 

 

9:30 ч.

 

 

 

 

 

80 мин.

 

 

 

 

 

Sci Fi Институт

3

Математика (профилирана подготовка, модул 1 и модул 2) за 11. клас

 

 

08.07.2022 г.

 

 

9:30 ч.

 

 

80 мин.

 

 

Изпитна зала

4

Математика (профилирана подготовка, модул 1) за 11. клас

 

 

11.07.2022 г.

 

 

9:30 ч.

 

 

40 мин.

 

 

Изпитна зала

5

Английски език (профилирана подготовка, модул „Устно общуване“)

 

 

12.07.2022 г.

 

 

8:30 ч.

 

 

20 мин.

 

 

Изпитна зала

 

III. Приравнителни изпити:

 

Учебен предмет

Дата

Начален час

Продължителност

Място

1

Информатика за 8. клас

а) първа част – писмен

б) втора част - практически

 

05.07.2022 г.

05.07.2022 г.

 

9:30 ч.

10:30 ч.

 

60 мин.

120 мин.

 

Изпитна зала

Изпитна зала

2

Немски език за 9. клас

а) първа част – писмен

б) втора част - устен

 

05.09.2022 г.

05.09.2022 г.

 

9:30 ч.

12:30 ч.

 

150 мин.

30 мин.

 

Изпитна зала

Изпитна зала

3

Испански език за 9. клас

а) първа част – писмен

б) втора част - устен

 

05.09.2022 г.

05.09.2022 г.

 

9:30 ч.

12:30 ч.

 

150 мин.

30 мин.

 

Изпитна зала

Изпитна зала

4

Български език и литература (профилирана подготовка) за 11. клас

 

 

05.09.2022 г.

 

 

9:30 ч.

 

 

160 мин.

 

 

Изпитна зала

5

История и цивилизации (профилирана подготовка) за 11. клас

 

 

07.09.2022 г.

 

 

9:30 ч.

 

 

120 мин.

 

 

Изпитна зала

6

Немски език за 11. клас (профилирана подготовка)

а) първа част – писмен

б) втора част - устен

 

 

07.09.2022 г.

07.09.2022 г.

 

 

9:30 ч.

10:30 ч.

 

 

40 мин.

20 мин.

 

 

Изпитна зала

Изпитна зала

7

Математика (избираема разширена подготовка) за 11. клас

 

 

08.09.2022 г.

 

 

9:30 ч.

 

 

180 мин.

 

 

Изпитна зала

 

 

Резултатите от изпитите ще бъдат оповестени в кабинета на Завеждащия „Учебен отдел“ три дни след провеждане на съответния изпит.