МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

АМЕРИКАНСКИЯТ КОЛЕЖ В СОФИЯ

обявява свободна позиция за

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

на пълен работен ден с работно време от 8:00ч. до 16:30ч.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
1. Автобиография
2. Копие на диплома за завършено образование по специалността.
3. Копия на документи за допълнителна квалификация (при наличие на такава).

Краен срок за кандидатстване: 12 юли 2024г.
За допълнителна информация: тел. 02-434-1010

Одобрените кандидати ще бъдат поканени на събеседване.