Колежът беше домакин на сесия по медийна грамотност

В рамките на „Партньори за медийно образование: Семинар за училища, бивши преподаватели и родители“, в петък 10 май Американският колеж беше домакин на сесия, посветена на „Интегрирането на медийна грамотност в учебния план“. Президентът на колежа д-р Ричард Тъкър Юинг-Младши и заместник директорът Мария Ангелова посрещнаха двадесет и петимата участници. За тази част на семинара преподавателите по история в колежа д-р Васил Нинов и Йоанна Нинова представиха някои от най-добрите практики в своите учебни планове и извънкласни дейности. Те обърнаха специално внимание на дейностите, чрез които подпомагат своите ученици да развиват умения за критично мислене, навици за проверка на източници на информация и факти, както и механизми за избягване на психологически клопки, които могат да попречат на разпознаването на фалшиви новини като истински.

“Партньори за медийно образование: Семинар за училища, бивши преподаватели и родители“ се провежда с подкрепата на посолството на Съединените щати в България и цели да повиши медийната грамотност в училищата чрез работа с преподаватели и родители в обмяна на опит, ресурси и добри практики в сферата на медийното образование за деца.