Светла Баева ’03 с дарение на книги за Библиотеката „Гипсън“

Най-любимо ни е, когато възпитаниците на колежа ни посещават и ни разказват за прекрасните неща, които правят. Светла Баева ’03 дойде, за да дари на училищната библиотека важната си книга за сексуално обучение за момичета (и не само), на двата езика, на които вече е издадена. Книгата има за цел да насърчи здравословно любопитство към сексуалното здраве, включително проблемите на равнопоставеността и насилието срещу жени, а англоезичната версия е достъпна безплатно на https://vaginamatters.org/. Говорихме за книгата и още куп неща, докато й показвахме промени и подобрения из учебния комплекс, като библиотеката „Гипсън“ и нашия Maker Space, говорихме и за вълнуващи настоящи ученически проекти. Някои неща никога не се променят (силните емоции, когато се завърнеш в колежа, активното гражданско съзнание на учениците тук), други (равни права наистина) се променят към по-добро благодарение на страстта и неуморните усилия на смели хора. Благодарим ти, Светла и до нови срещи!