Наши зрелостници успешно проведоха първата конференция Модел „ООН“ в колежа

На 23 и 24 март 2019 трима дванайсетокласници от колежа успешно проведоха своя зрелостен проект – първата в колежа конференция Модел „Организация на обединените нации“. Под ръководството на д-р Зорница Семкова и с финансиране от Фонда за ученически дейности, конференцията организираха Александра Зидарова, Владислава Матева и Христо Симов. Тя не би била възможна и без усилията на членовете на клуба „Модел ООН“, под чието председателство протекоха сесиите. Те неуморно помагаха и с всичко друго, което беше необходимо по време на събитието. Сред тях приносът на Йоана Николова, Симона Барокова, Йоан Улузов и Лора Димитрова заслужава специално внимание.

В резултат ученици-делегати от 5 столични училища: Американския колеж, 91 Немска езикова гимназия, Англо-американското училище в София, Немското училище в София и 7 средно училище „Свети Седмочисленици“ представляваха 19 държави, обсъдиха две основни теми в два комитета и се справиха с две спешни кризи. На Съвета за сигурност се наложи да решава конфликт в Южнокитайско море а Социалният, културен и хуманитарен комитет разгледа проблема с опазването на културното наследство в зони на конфликт. В рамките на комитетите делегатите изготвиха 5 резолюции на ООН, които Общото събрание, под председателството на учениците от Зрелостния проект, успешно прие.

„За нас беше удоволствие да приемем ученици извън общността на колежа и да работим в такава продуктивна и приятелска среда в продължение на два много интензивни дни. Изказваме своята благодарност за ангажираността на гостуващите делегати и изразяваме своята надежда в просъществуването на новосформираните приятелства, както и в превръщането на инициативата в ежегодно събитие за софийската общност на Модел ООН.“ – коментира д-р Семкова.