Церемония по дипломирането на Випуск 201818 май 2018 г. (петък) - 17 ч.
Американски колеж в София

Официално слово ще произнесе проф. Иво Петров, инвазивен сърдечно-съдов хирург.