Да дарим сигурност

Пандемията сериозно удря икономиката и на много семейства, чиито деца учат в Американския колеж, ще бъде трудно да плащат пълната такса за обучение.

За учебната 2019-20 година 237 ученици получиха намаление на учебната такса и отпуснахме 1,494,010 лева под формата на финансова помощ. Очакваме броят на кандидатстващите за финансова помощ за следващата учебна година да нарасне.

Сега е моментът заедно да помогнем на тези членове на нашата общност. Ситуацията засяга всички ни. Призоваваме ви да се включите във фонда за финансова помощ, за да можем истински да подкрепим най-силно засегнатите от икономическата криза.

Събрано дотук
2133 leva
Нашата цел до 31 атгуст
65 000 leva

За да помогнем на семействата в нужда, насочваме цялото си фондонабиране към финансова помощ. Моля, дарете според възможностите си!

Заради разпоредбите за социално дистанциране, колежът загуби възможности за фондонабиране като Фестивалът на изкуствата и източници на приходи като пролетното училище. За да достигнем събраното през миналото лято, трябва да наберем още 65 000 лева до 31 август. Заедно можем да дарим сигурност на семействата на Американския колеж в София.

Траян Траянов '01

Завършил и настоятел

Американският колеж промени живота ми, като ми отвори врати, които иначе биха били недостъпни за мен и семейството ми. А това от своя страна е било възможно поради далновидността и щедростта на онези дарители, благодарение на които способни деца от цялата страна получават привилегията да учат в елитно частно училище без оглед на финансовите възможности на семейството им.