Gift of the Gab

За да те види успехът 

Това е курс по разговорен английски, който ще ви научи да се представяте и популяризирате успешно и да създадете умения, необходими във всички важни области на живота: докато създавате контакти, явявате се на интервю за работа, представяте бизнеса и идеите си, изнасяте реч или сте лидер на вашата общност. Да сте уверени и да знаете как правилно да представите себе си, своето мнение и идеи е от огромно значение. Когато можете да го правите на английски, нов свят от възможности се отваря пред вас. 

С всяка 2-часова сесия в този курс ще ставате все по-уверени в употребата на английски език в ситуации, в които трябва да бъдете забелязани и да впечатлявате. В края на курса ще знаете всички техники на опитните оратори и ще сте упражнявали следните умения:   

  • да се представяте и да разказвате историята си автентично; 
  • да използвате езика на тялото си в подкрепа на идеите си;
  • да изглеждате уверено в трудни ситуации;
  • да давате мнението си професионално, дори когато изразявате несъгласие;
  • да представяте бизнеса и идеите си;
  • да сте забавни и да влияете на публиката;
  • да създавате и поддържате контакти.

Да представяте себе си е умение, което всеки трябва да усъвършенства в динамичен свят като днешния. Запишете се за курса, преодолейте страховете си, научете техниките и практикувате! Това ще ви доведе до успеха.  

За кого е подходящ този курс?
Този курс е създаден за възрастни, които искат да са по-уверени в представянето си или в говоренето пред публика. Подходящ е за хора от бизнеса, за преговарящи, предприемачи, държавни служители, представители на НПО сектора, кандидати за грантове и хора, които ще се явяват на интервю за работа на английски или студенти, които кандидатстват за международни програми.  

Минимално изискуемо ниво на владеене на английски
Курсът е подходящ за хора, които могат да разговарят на английски език. Минималното изискуемо ниво е B1+. Курсисти с ниво B2 и C1 ще имат изключителна полза от този курс.  

Продължителност на курса
32 академични часа в 16 занятия
Курсът започва на 6 октомври 2022 г. и ще приключи на 16 февруари 2023 г.
Следваща група на курса ще има през втория учебен срок. 

График
Занятията на настоящата група се провеждат веднъж седмично в Американския колеж в София в четвъртък от 18:00 до 19:20 ч.  Всички занятия ще се провеждат онлайн, в случай че българските власти забранят занятията в клас заради COVID пандемията.

Ако групата има желание да вземе този курс за по-кратко време, свържете се с нас! Имаме възможност да направим занятията два пъти седмично.

Цена в лева

Gift of the Gab

790

*Всички цени са с включен ДДС