Четене и говорене

Говори уверено в Клуб на книгата

Имате ли трудности с произношението на английски език? Уверени ли сте в говоренето? А искате ли да разбирате английски по-добре и да използвате повече думи и изрази?

Read & Converse /Четене и говорене/ е Клуб на книгата, който потопя курсистите в света на английския език и литература, културата на четене и обсъждане, което е океан от възможности да се потопите в света на английския език. 

Често пренебрегвано, четенето е основен елемент в изучаването на чужд език. Всъщност, то среща читателя с множество други езикови елементи като граматика, стилове на писане и лексика. Четенето ще помогне на курсистите да обогатят лексиката си и да я използват естествено и умело, да оценяват и анализират теми, като ги отнасят към съвременните тенденции, и да станат по-уверени в говоренето.

Съдържание на курса

 1. Стилове на четене: бегло, бързо и задълбочено четене
 2. Текстуален анализ – внимателно четене / детайл
 3. Литературни стилове
 4. Тематични дискусии
 5. Изграждане на речников запас
 6. Подобряване на произношението
 7. Водене на бележки и дискусии по текстове от четене с разбиране
 8. Конотации и връзка със съвременните тенденции
 9. Герои, сюжет, съвременни теми, структура на текста, обобщаване и допълнителни въпроси

Предложения за книги: Ще бъде посочена книга/ книги при стартиране на курса.

За кого е подходящ този курс? Възрастни (18+), които искат да упражняват английския си и да бъдат по-уверени в говоренето, да обменят идеи и да се потопят в чуждата култура. Минимално ниво на владеене на английски език е В2.

Продължителност и график:

 • 2 модула по 31 академични часа всеки
 • Сряда - 17:30 - 19:30ч. 
  • Модул 1: 18 октомври 2023 - 31 януари 2024
  • Модул 2: 21 февруари - 23 май 2024
Цена за модул 850 лв
Цена за модул 1 и модул 2 1550 лв

* Всички цени са с включено ДДС