Английски за деца и тийнейджъри

Това е курс по общ английски, създаден да развива комуникационните умения на децата и тийнейджърите по английски и да предлага най-доброто обучение от квалифициран екип – български и британски учители по английски език. Часовете са интерактивни и предлагат интересни теми, които стимулират учениците да дават най-доброто от себе си в усъвършенстването на четирите езикови умения – слушане, говорене, четене и писане. Насърчаваме себеизразяването, дискусиите и всички инициативи, които водят до активното използване на езика. Обучението е насочено специално към подобряване на ефективността и увереността на учениците в комуникацията в англоезична среда. Учителят с роден английски полага основите за отлично произношение. 

За кого е подходящ този курс?
Този курс е предназначен за деца и тийнейджъри на възраст от 9 до 16 години, които желаят да подобрят познанията си по английски език. В тази възрастова граница предлагаме всички нива на обучение по Общата европейска езикова рамка.  

Продължителност на курса
2 модула от 60 академични часа или 120 академични часа годишно

График
Преподавателите в екипа са висококвалифицирани учители - български учител по английски език и учител с роден английски език. Занятията се провеждат в Американския колеж в София в събота от 9:30 до 13:10 часа. При наличие на достатъчно желаещи можем да сформираме група и в петък следобед.

Цени в лева

Цени за ранна регистрация
(валидни до 31 август 2020 г.)

Ранна цена на модул

990

Ранна цена на целия курс

1800

Отстъпка за 2-ри 4 3-ти член на семейството

10%

Редовна регистрация
(1 септември – 10 октомври 2020 г.)

Цена на модул

1050

Цена на целия курс

1890

Отстъпка за 2-ри и 3-ти член на семейството

10%

*Всички цени са с включен ДДС

Ползи от курса
Заедно с изучаването на изобилие от нови речникови и граматически конструкции, децата и тийнейджърите подобряват уменията си за говорене, слушане, четене и писане. Те работят по собствени проекти като създаване на филми и реклами, отразяване на новини и други интересни дейности, които повишават увереността им в изказа. Работата в екип им позволява да премерят знанията си и ги стимулира да напредват. С времето те започват да използват английския език с лекота.