Английски за деца

Това е курс по общ английски, създаден да развива комуникационните умения на децата по английски и да предлага най-доброто обучение от квалифициран екип – български и британски учители по английски език. Часовете са интерактивни и предлагат интересни теми, които стимулират учениците да дават най-доброто от себе си в усъвършенстването на четирите езикови умения – слушане, говорене, четене и писане. Насърчаваме себеизразяването, дискусиите и всички инициативи, които водят до активното използване на езика. Обучението е насочено специално към подобряване на ефективността и увереността на учениците в комуникацията в англо-езична среда. Учителят с роден английски полага основите за отлично произношение. 

За кого е подходящ този курс?
Този курс е предназначен за деца на възраст от 8 до 13 години, които желаят да подобрят познанията си по английски език. В тази езикова граница предлагаме всички нива на обучение по Общата Европейска езикова рамка.  

Продължителност на курса
2 модула от 60 академични часа или 120 академични часа годишно

График
Преподавателите в екипа са висококвалифицирани учители - български учител по английски език и учител с роден английски език. Занятията се провеждат в Американския колеж в София в петък от 13:30 до 17:10 часа или в събота от 9:30 до 13:10 часа.

Цени

Цена на един модул 990 лв.
Цена на целия курс 1800 лв.
Отстъпка за втори член от семейството 10%

*Всички цени са с ДДС.

Ползи от курса

Заедно с изучаването на изобилие от нови речникови и граматически конструкции, децата подобряват уменията си за говорене, слушане, четене и писане. С времето те започват да използват английския език по-точно и уверено.